Existing Beyond

  We are Spiritual Beings having a Human Experience

  Consciousness / Bewustzijn

  For the Dutch speakers amongst you
  please read below

  The Mind is not in the Body  . . . The Body is in the Mind

  It starts with thought 

  Everything is expressed through thought                                                                

  And everything is, in thought. 

  The art lies, in becoming aware of this.
  Consciousness is the key. 

  A broadened view
  Focussing on what else there is. 

  If you open yourself up
  there is much more to see
  there is much more to learn
  About yourSelf, and about Life. 

  About your place, your role, and your value in this life,
  and Life on the whole.

  Focussing on what else there is
  makes you realise that there is so much more. 

  Such beauty, such power
  within this multy-dimensional existence
  of which you form a positive part.

  I invite you to appeal to your sense of creativity
  and look Beyond what you can physically see.
   

  After all; everything starts with thought

   

  *********************************************************


  Mind is not contained by the brain and body;

  rather, the brain and body are contained by mind . . . .


  by Consciousness.


  ********************************************************* 

  Het begint met de gedachte 

  Alles komt tot uiting middels de gedachte 

  En alles is, in de gedachte. 

  De kunst is, je hier van gewaar te worden.
  Bewustzijn is de sleutel. 

  Een verruimde blik
  Je richten op wat er nog meer is. 

  Als je je er voor open stelt
  is er veel meer te zien
  s er veel meer te lerenOver jeZelf, en over het Leven. 

  i

  Over jouw plaats, jouw rol, en jouw waarde in dit leven,
  en het Leven in het geheel. 

  Je richten op wat er nog meer is
  doet je beseffen dat er nog zoveel meer is. 

  Zoveel moois, zoveel kracht
  binnen dit multi-dimensionele bestaan 

  waarvan jij een positief onderdeel vormt.

  Ik nodig u uit uw creatieviteit aan te spreken
  en Verder te kijken dan wat fysiek waarneembaar is.

  Uiteindelijk;  alles begint met de gedachte

  Consciousness Cont'd ("Levels") ->

  Vervolg Bewustzijn ("Niveau's") ->

  I walk the crack between Worlds