Consciousness / Bewustzijn

For the Dutch speakers amongst you
please read below

The Mind is not in the Body  . . . The Body is in the Mind

It starts with thought 

Everything is expressed through thought                                                                

And everything is, in thought. 

The art lies, in becoming aware of this.
Consciousness is the key. 

A broadened view
Focussing on what else there is. 

If you open yourself up
there is much more to see
there is much more to learn
About yourSelf, and about Life. 

About your place, your role, and your value in this life,
and Life on the whole.

Focussing on what else there is
makes you realise that there is so much more. 

Such beauty, such power
within this multy-dimensional existence
of which you form a positive part.

I invite you to appeal to your sense of creativity
and look Beyond what you can physically see.
 

After all; everything starts with thought

 

*********************************************************


Mind is not contained by the brain and body;

rather, the brain and body are contained by mind . . . .


by Consciousness.


********************************************************* 

Het begint met de gedachte 

Alles komt tot uiting middels de gedachte 

En alles is, in de gedachte. 

De kunst is, je hier van gewaar te worden.
Bewustzijn is de sleutel. 

Een verruimde blik
Je richten op wat er nog meer is. 

Als je je er voor open stelt
is er veel meer te zien
s er veel meer te lerenOver jeZelf, en over het Leven. 

i

Over jouw plaats, jouw rol, en jouw waarde in dit leven,
en het Leven in het geheel. 

Je richten op wat er nog meer is
doet je beseffen dat er nog zoveel meer is. 

Zoveel moois, zoveel kracht
binnen dit multi-dimensionele bestaan 

waarvan jij een positief onderdeel vormt.

Ik nodig u uit uw creatieviteit aan te spreken
en Verder te kijken dan wat fysiek waarneembaar is.

                                                                                                                     Uiteindelijk;  alles begint met de gedachte

Consciousness Cont'd ("Levels") ->

Vervolg Bewustzijn ("Niveau's") ->