Existing Beyond

  We are Spiritual Beings having a Human Experience

  O.B.E. / Uittreden

  For the 'Dutch speakers amongst you
  please read below

  Out of Body Experiences (O.B.E.'s)  /  Uittredingen

  What is an Out of Body Experience ? 

  Everyone goes 'out of body' during sleep.

  Only most of us are not aware of this happening.

  Your body acquires a state of rest while you sleep.

  This offers yourself the opportunity to 'detach' from your physical body.

  With 'yourself' I am referring to your Self, independently of the physical body which is a part of you during this life. Your soul.

  You stay connected with your physical body, but have 'projected' away from it.

  You then experience 'there' ;

  You find yourself at different energy levels. So-calledextra-physical levels. 

  When awake, you are usually not aware of these levels because you concentrate fully on the physical level. When you sleep, your concentration (your 'focus') is not directed at this physical level anymore, because at that time this is not required. You are no longer 'restricted' to only being aware of this level; you have the possibility to focus on other levels.

  In other words; your consciousness has the opportunity to shift, and heighten. 

  However, as already mentioned, most of us are not aware of this happening ... not consciously...

  Dreams - O.B.E.'s, experienced with a low level of consciousness

  Even though most of us are not aware of being in an 'out of body' state, this state is nevertheless experienced, be it in the form of 'dreams'.

  For most people their level of consciousness is too low during sleep to be able to realise that they are experiencing somewhere else and that this is real. People experience all kinds of things while asleep, but due to it not being

  experienced with a high enough level of consciousness this doesn't come across as real.

  Often the experiences come across as vague, confusing, incohesive, rather 'fantastic', and they are difficult to make any sense of. 

  This is because the level of consciousness is too low to be able to really get a grip on the experience, with respect to content as well as with respect to the reality of it. 

  So dreams are in fact out of body experiences ('projections'), experienced with a lower level of consciousness. 

  A 'lucid dream' is an O.B.E., experienced with a higher degree of consciousness than a 'normal' dream, causing the experience to come across as  more real. You are aware that you are 'dreaming'.
   

  Conscious O.B.E.'s ('projections')

  With a conscious out of body experience, just like with a lucid dream,  the O.B.E. is also experienced with a high enough level of awareness to be able to realise that the experience is real.

  But the fact that you are aware of your body contributes to the reality of the experience. This aspect causes you to be able to experience 'there' with a higher level of consciousness, because you feel yourself going out of body, and being 'there', physically (be it that you then experience with a different (energy-) body than the physical body with which you experience 'here').  And so you can no longer doubt  that you are Really present outside of your physical body, outside of this physical level.

  That is The advantage of having a conscious out of body experience. :-} 

  Out of Body Experiences (O.B.E.'s) Cont'd ->

  --------------------------------------------------------------------------


  Wat houdt een 'Uittreding' in ?

  Iedereen treedt uit gedurende zijn/haar slaap.

  Alleen de meeste van ons zijn ons dit niet gewaar.
   

  Uw lichaam komt tot rust als u slaapt.

  Dit biedt uzelf de gelegenheid los te komen van uw fysieke lichaam.

  Met 'uzelf' doel ik op uw Zelf , buiten het fysieke lichaam dat onderdeel van u is tijdens dit leven. Uw ziel. 

  U blijft verbonden met uw fysieke lichaam, maar bent er van 'uitgetreden'.

  U ervaart dan 'daar' ;


  U bevindt zich op andere energie niveau's. Zogenoemde extra-fysieke niveau's.

  Als u wakker bent bent u zich deze niveau's normalitair niet gewaar omdat u zich dan volledig op dit fysieke niveau concentreert. Als u slaapt is deze concentratie (uw 'focus') niet meer op het fysieke niveau gericht, omdat dit dan

  niet hoeft. U bent dan niet meer 'beperkt' in het enkel bewust zijn van dit niveau; uw focus heeft de gelegenheid zich te richten op andere niveau's.

  Uw bewustzijn kan zich dus verplaatsen c.q. verruimen.

  Alleen, zoals ik al zei, de meeste van ons zijn ons dit niet gewaar ... niet bewust...


  Dromen - uittredingen, ervaren met een laag bewustzijnsniveau

  Al zijn de meeste van ons zich niet bewust als ze zich in 'uitgetreede' staat bevinden, velen zijn zich zo'n uitgetreede staat wel gewaar in de vorm van 'dromen'.

  Voor de meeste mensen is het bewustzijnsniveau tijdens slaap te laag om zich te kunnen realiseren dat zij zich dan elders bevinden en dat dit echt is. Mensen ervaren wel van alles, maar omdat dit niet met een hoog genoeg

  bewustzijnsniveau gebeurt komt het niet als echt over.

  Vaak komen de ervaringen over als vaag, warrig, onsamenhangend, nogal 'fantastisch', en kan men er geen of weinig wijs uit maken. Dit komt omdat men 'daar' ervaart met een te laag bewustzijnsniveau om echt grip op de ervaring

  te kunnen hebben, zowel m.b.t. inhoud als echtheid.


  Dromen zijn dus in feite uittredingen, ervaren met een lager bewustzijnsniveau.


  Een 'heldere droom' (ook een 'lucide droom' genoemd) betreft een uittreding die met een hogere mate van bewustzijn wordt ervaren dan een 'gewone' droom, waardoor de ervaring een stuk echter overkomt. U bent zich bewust dat u 'droomt'.

  Bewuste Uitredingen

  Bij een bewuste uittreding is het bewustzijnsniveau, net als bij een lucide droom, dusdanig hoog dat u de ervaring als echt kan ervaren.

  Wat extra bijdraagt aan het besef van de echtheid van de ervaring is, dat u zich ten tijde van het uittreden bewust bent van uw lichaam. Dit aspect zorgt er voor dat u met een hoger bewustzijn 'daar' kan ervaren. Want u voelt zichzelf

   lijfelijk ' uittreden, en 'daar' zijn (zij het dat u dan middels een ander (energie-)lichaam ervaart dan het fysieke lichaam waarmee u 'hier' ervaart), en u kunt er daarom niet meer om heen dat u Echt buiten uw fysieke lichaam, buiten het fysieke niveau, aanwezig bent.

  Dat is Het voordeel van bewust uittreden. :-} 

  Vervolg Uittredingen ->

  I walk the crack between Worlds