Existing Beyond

  We are Spiritual Beings having a Human Experience

  Experiencing Beyond

  Experiencing Beyond . . . .

  "I walk the crack between worlds"

  For the Dutch speakers amongst you
  please read below

  There is SO much more
   

  Are you - like me - open to discovering

  All that Life truly entails, beyond

  that which we experience daily on this Earth

  through our physical senses ?
   

  In that case I ask you to accompany me,

  on this - greatest - journey of discovery. 

  Because there IS SO MUCH MORE ! 

  There are ways to become aware of Life beyond this physical level.

  This is possible during sleep!

  You can train yourself to heighten your level of consciousness

  to the extent that you are able to experience Life

  beyond this physical level with full awareness,

  while physically asleep.


  Have you had an experience which could be considered as being 

  'extra-physical'  in nature?

  Would you like to share this experience? 

  Please do not hesitate to write to me about it.

  Your experience will be treated in confidence.

  Please submit your experience by way of the

  CONTACT form.

  Thank you in advance. :-}


  (
  For the Dutch-speaking visitors amongst you;)

  Er is ZO veel meer
   

  Staat u - net als ik - open om te ontdekken

  wat het Leven Werkelijk Allemaal inhoudt, buiten

  datgeen wat we dagelijks op deze aard-bodem 

  middels onze fysieke zintuigen ervaren ?

  In dat geval vraag ik u om mij te vergezellen,

  bij deze - allergrootste - ontdekkingsreis. 

  Want er IS ZO VEEL MEER ! 

  Het is mogelijk u gewaar te worden van het Leven buiten dit fysieke niveau.

  Dit is mogelijk gedurende slaap!

  U kunt uzelf trainen om uw niveau van bewustzijn te verhogen

  in die mate dat het mogelijk is het Leven buiten dit fysieke niveau

  met volledig bewustzijn te ervaren,

  terwijl u fysiek slaapt.
   

  Heeft u een ervaring gehad die voor uw gevoel het fysieke te boven ging?

  Een ervaring die een speciale indruk bij u heeft achtergelaten

  Een ervaring die wellicht onverklaarbaar voor u was

  Waar u niet eerder met iemand over hebt kunnen praten

  en die u wilt delen ...

  Indien u hier behoefte aan heeft kunt u zo'n soort ervaring 

  - die als 'boven-natuurlijk' zou kunnen worden beschouwd -

  met mij delen middels het 

  CONTACT formulier.

  Uw ervaring behandel ik op vertrouwelijke wijze.

  Elke ervaring is welkom. Met dank. :-}

  I walk the crack between Worlds