Experiencing Beyond

                                                    Experiencing Beyond . . . .

                                                  "I walk the crack between worlds"

For the Dutch speakers amongst you
please read below

There is SO much more
 

Are you - like me - open to discovering

All that Life truly entails, beyond

that which we experience daily on this Earth

through our physical senses ?
 

In that case I ask you to accompany me,

on this - greatest - journey of discovery. 

Because there IS SO MUCH MORE ! 

There are ways to become aware of Life beyond this physical level.

This is possible during sleep!

You can train yourself to heighten your level of consciousness

to the extent that you are able to experience Life

beyond this physical level with full awareness,

while physically asleep.


Have you had an experience which could be considered as being 

'extra-physical'  in nature?

Would you like to share this experience? 

Please do not hesitate to write to me about it.

Your experience will be treated in confidence.

Please submit your experience by way of the

CONTACT form.

Thank you in advance. :-}


(
For the Dutch-speaking visitors amongst you;)

Er is ZO veel meer
 

Staat u - net als ik - open om te ontdekken

wat het Leven Werkelijk Allemaal inhoudt, buiten

datgeen wat we dagelijks op deze aard-bodem 

middels onze fysieke zintuigen ervaren ?

In dat geval vraag ik u om mij te vergezellen,

bij deze - allergrootste - ontdekkingsreis. 

Want er IS ZO VEEL MEER ! 

Het is mogelijk u gewaar te worden van het Leven buiten dit fysieke niveau.

Dit is mogelijk gedurende slaap!

U kunt uzelf trainen om uw niveau van bewustzijn te verhogen

in die mate dat het mogelijk is het Leven buiten dit fysieke niveau

met volledig bewustzijn te ervaren,

terwijl u fysiek slaapt.
 

Heeft u een ervaring gehad die voor uw gevoel het fysieke te boven ging?

Een ervaring die een speciale indruk bij u heeft achtergelaten

Een ervaring die wellicht onverklaarbaar voor u was

Waar u niet eerder met iemand over hebt kunnen praten

en die u wilt delen ...

Indien u hier behoefte aan heeft kunt u zo'n soort ervaring 

- die als 'boven-natuurlijk' zou kunnen worden beschouwd -

met mij delen middels het 

CONTACT formulier.

Uw ervaring behandel ik op vertrouwelijke wijze.

Elke ervaring is welkom. Met dank. :-}