Existing Beyond

  We are Spiritual Beings having a Human Experience

  OBE Symptoms / Uittreding Symptomen

  Phenomina linked to the O.B.E. process                                  


  During the proces of going Out Of Body and of the return to your physical body :

  > Sleep-Paralysis 

  > The Vibrational State

  > Experiencing a certain Sound,

     like buzzing, humming, electricity,

     sound similar to that of an airplane flying by 

  > Extra Sensory Perception (E.S.P.)

  Note: one is also able to experience these things during an O.B.E.

  A description of what these phenomina entail  is available on following pages within this site.
   

  Furthermore, I would like to add to this that ...

  The actual projection, as well as the 'return' from a projected (OOB) state,can ~ for example ~ be experienced in the following ways : 

  -> a feeling of going/rising up (this can be at considerable speed)

  -> experiencing that you are in a certain moving vehicle and that you are

      gaining speed - moving faster and faster

  -> experiencing that, by way of big/wide jumping movements (leaps), you

      are able to cover great distances

      (the so-called 'Seven Mile Steps' :-), and this escalates, upto the point

      that you are able to rise up ~ to fly

  -> experiencing going through a tunnel ~ again at great speed

  -> the sensation of falling* (for example down the stairs, in a deep whole). 

     *'This ' falling' is a sensation which, in particular, is characteristic for the moment of  actual 'return' from the projected state to the physical body. 

  Perhaps you recognize one or more of the symptoms/sensations which are mentioned here.  :-}

   
  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈ ≈  ≈


  Verschijnselen die zijn gekoppeld aan het uittreding proces

  Tijdens het proces van uittreden en bij het terugkeren naar je lichaam :

  > 'slaap-verlamming' (in het Engels 'sleep-paralysis' genoemd) 

  > de vibrerende staat (in het Engels 'the Vibrational State' genoemd)

  > het waarnemen van bepaald geluid, als suizen, brommen, electriciteit,

     geluid van een voorbijgaand vliegtuig, e.a. 

  > buitenzintuigelijk waarnemen (E.S.P.)
   

  Note: deze zaken kunt u ook ervaren gedurende een O.B.E. 

  Een uitleg van deze symptomen is te vinden op volgende bladzijden binnen deze site.


  Verder wil ik hieraan nog toevoegen dat . . .

  Het feitelijk uittreden, als ook het 'terugkomen' vanuit uitgetrede staat, op ~ bijvoorbeeld ~ de volgende manieren kan worden ervaren : 

  -> een gevoel van opstijgen (dit kan met grote snelheid zijn)

  -> ervaren dat u in een bepaald voertuig zit en steeds sneller gaat

  -> ervaren dat u middels grote sprongen afstanden kan overbruggen

      (de zogenoemde 'Zeven Mijls Stappen' :-), en dit escaleert tot op

      het punt dat u zelfs kan opstijgen ~ kan vliegen.

  -> ervaren dat u ~ wederom met grote snelheid ~ door een tunnel gaat

  -> de sensatie van vallen* (b.v. van een trap, in een heel diep gat). 

     * Dit 'vallen' is een sensatie die vooral kenmerkend is voor het moment van het feitelijk 'terugkeren' vanaf uitgetrede staat naar het fysieke lichaam. 

  Misschien herkent u één of meerdere van de symptomen/sensaties die hier worden vermeld ... :-}

  I walk the crack between Worlds