Main Page
INDEX Page
Existing Beyond
Experiencing Beyond
About Mica
Contact
Energy / Energie
Consciousness / Bewustzijn
Time / Tijd
O.B.E. / Uittreden
OBE Symptoms / Uittreding Symptomen
Techniques / Technieken
OBE Accounts Mica
Links
Ambassadors to Existence Beyond
Contact Form
Guestbook
Existing Beyond
We are Spiritual Beings having a Human Experience
Levels
Where IS your Consciousness?
Niveau's
Waar IS je Bewustzijn?
Niveau's

 

 

VAN                                                    B E W U S T Z I J N
 

 


 

Er zijn verschillende gradaties in bewustzijn.

Je zou het kunnen vergelijken met het scala aan verschillende

kleuren dat bestaat, van zwart tot wit, met elke kleur die je bedenken kan daar tussen in;

elke kleur vertegenwoordigt hierbij een bepaalde gradatie (niveau) van bewustzijn, waarbij zwart dan te vergelijken is met on-bewustzijn en wit met volledig bewustzijn.

 

Je kan de gradatie ook uitdrukken in percentages. Dan is 0% logischerwijs het on-bewuste niveau.

 

Op dit fysieke niveau is iedereen in bepaalde mate onderhevig aan een beperking in zijn/haar bewustzijn.

Als je het hoogste bewustzijnsniveau dat men hier op aarde heeft in percentages uitdrukt, dan kan je dit, gezien de beperking in mate van bewustzijn die de meeste van ons hier op dit fysieke niveau hebben, onder de 100% stellen. Een hogere mate van bewustzijn is voor de meeste van ons op dit fysieke niveau niet bereikbaar. Althans .. nog niet.

 

We richten onze 'focus' namelijk in eerste instantie op dit fysieke bestaan. En 'zien' zo in feite maar een deel, van het geheel.

We zijn gericht op het fysieke, het tastbare. We gaan uit van wat we met onze fysieke zintuigen ervaren.

Dit betekent niet dat er niet nog meer is, buiten datgeen waar we ons hier op richten.  

En dit betekent ook niet dat we onze 'focus' niet kunnen verbreden/ verruimen waardoor we ons bewust kunnen gaan worden van wat er nog meer is.

 

Deze verruiming gaat gepaard met een stijging in bewustzijn van zaken op dit fysieke niveau, en kan ook tot een bewustwording van het bestaan van andere niveau's leiden.

 

Ons niveau van bewustzijn stijgt; dit geldt voor ieder individu en voor de mensheid in haar geheel.

 

 

 

 

 

 

Vervolg Bewustzijn (-"Waar IS je bewustzijn ...?") ->

 

 

Main PageINDEX PageExisting BeyondExperiencing BeyondAbout MicaContactEnergy / EnergieConsciousness / BewustzijnTime / TijdO.B.E. / UittredenOBE Symptoms / Uittreding SymptomenTechniques / TechniekenOBE Accounts MicaLinksAmbassadors to Existence BeyondContact FormGuestbook