Main Page
INDEX Page
Existing Beyond
Experiencing Beyond
About Mica
Contact
Energy / Energie
Consciousness / Bewustzijn
Time / Tijd
O.B.E. / Uittreden
OBE Symptoms / Uittreding Symptomen
Techniques / Technieken
OBE Accounts Mica
Links
Ambassadors to Existence Beyond
Contact Form
Guestbook
Existing Beyond
We are Spiritual Beings having a Human Experience
Levels
Where IS your Consciousness?
Niveau's
Waar IS je Bewustzijn?
Waar IS je Bewustzijn?

Waar IS je Bewustzijn ?


  

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


ONS BEWUSTZIJN BEVINDT ZICH NIET IN ONZE HERSENEN. 

 

JE KAN DE HERSENEN BESCHOUWEN ALS EEN - zij het briljante, zeer complexe - MACHINE.

 

Een machine die ....

  • EEN CENTRALE ROL HEEFT IN ONS FYSIEKE FUNCTIONEREN.
  • DE INDRUKKEN DIE WE OPPIKKEN VERSTAANBAAR MAAKT (VERTAALT naar een taal die we op dit niveau kunnen verstaan).
  • ER VOOR ZORGT DAT WE SELECTIE KUNNEN TOEPASSEN TEN AANZIEN VAN WAT WE OPPIKKEN ZODAT WE, TERWIJL WE HIER, OP DIT FYSIEKE NIVEAU LEVEN, NIET WORDEN OVERLADEN DOOR EEN CONSTANTE STROOM AAN INDRUKKEN c.q. INFORMATIE.

    Als er geen selectie zou plaatsvinden zouden we niet normaal op dit niveau kunnen functioneren.

    JE HERSENEN HEBBEN HIERIN DUS IN FEITE DE ROL VAN EEN 'FILTER'. 

 

ONZE HERSENEN BEVATTEN NIET ONS BEWUSTZIJN.

 

 

 

 

Mind is not contained by the brain & body; 

 

the brain & body are contained by Mind,

 

 

by Consciousness.

 

 

 

 

ONZE  'FOCUS'  IS O.A. BEPALEND IN WAAR WE ONS BEWUST VAN ZIJN

& VAN HOEVEEL WE ONS BEWUST ZIJN.

 

 

TIJDENS ONS VERBLIJF OP DIT FYSIEKE NIVEAU ZIJN WE ONS VOORNAMELIJK BEWUST VAN WAT WE HIER OPPIKKEN, WANT ONZE FOCUS IS - LOGISCHERWIJS - VEELAL GERICHT OP DIT NIVEAU.

WE HEBBEN DE BESCHIKKING OVER EEN FYSIEK LICHAAM. ONZE FOCUS IS GERICHT OP DIT LICHAAM, WANT WE GEBRUIKEN DIT LICHAAM OM DIT FYSIEKE LEVEN TE KUNNEN LEIDEN. 

 

 

MAAR NOGMAALS . . .  

ONS BEWUSTZIJN MAAKT NIET DEEL UIT VAN ONS LICHAAM

ONS LICHAAM MAAKT DEEL UIT VAN ONS BEWUSTZIJN

 

 

WE KUNNEN ONS OOK BEWUST ZIJN BUITEN ONS FYSIEKE LICHAAM.

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

WE BESCHIKKEN OOK OVER VERSCHILLENDE ENERGETISCHE LICHAMEN

EN ONS BEWUSTZIJN KAN OOK DEZE LICHAMEN GEBRUIKEN,

ALS 'VOERTUIG ' BIJ HET ERVAREN VAN ANDERE - EXTRA-FYSIEKE NIVEAU's. 

 

Bij een bewuste UITTREDING (O.B.E.) kan je je energetische lichamen bewust ervaren.

De FOCUS wordt verplaatst van je fysieke naar je energetische lichaam.

 

 

Main PageINDEX PageExisting BeyondExperiencing BeyondAbout MicaContactEnergy / EnergieConsciousness / BewustzijnTime / TijdO.B.E. / UittredenOBE Symptoms / Uittreding SymptomenTechniques / TechniekenOBE Accounts MicaLinksAmbassadors to Existence BeyondContact FormGuestbook