Main Page
INDEX Page
Existing Beyond
Experiencing Beyond
About Mica
Contact
Energy / Energie
Consciousness / Bewustzijn
Time / Tijd
O.B.E. / Uittreden
OBE Symptoms / Uittreding Symptomen
Techniques / Technieken
OBE Accounts Mica
Links
Ambassadors to Existence Beyond
Contact Form
Guestbook
Existing Beyond
We are Spiritual Beings having a Human Experience
Energy, continued
Energie, vervolg
Energie, vervolg

 


Alles wat fysiek waarneembaar is bestaat, en komt voort, uit energie.
 

 

http://www.existingbeyond.com/0_0_0_0_189_126_csupload_3669625.jpg?u=282200200


Alleen dat wat we kunnen zien met onze fysieke zintuigen bestaat uit zwaardere (meer compacte) energie dan dat wat we niet op deze manier kunnen waarnemen.

De DENSITEIT van de energie is dusdanig hoog dat het met het fysieke oog waarneembaar is.

Dit betekent niet dat hetgeen we niet fysiek kunnen waarnemen er niet is ...

 

Maar wat van invloed is in wat we kunnen waarnemen is de dichtheid/compactheid van de energie – de energie densiteit.

De energie die we niet fysiek kunnen zien is lichter.
Aangezien ook wij uit zwaardere energie bestaan en we op dit niveau waarnemen middels fysieke zintuigen kunnen wij deze lichtere energieen op dit niveau niet waarnemen.
We zitten als het ware op dezelfde 'golf-lengte' met alles wat uit dezelfde, zwaardere, energie bestaat en dat is wat wij kunnen zien.
Zou de energie waar wij uit bestaan een minder hoge dichtheid hebben, dan zouden wij dus in staat moeten zijn zaken waar te nemen die ook een minder hoge energie-dichtheid hebben.  We kunnen dan energie waarnemen die met het fysieke oog niet te zien is, omdat onze energie een lagere densiteit heeft. 

 

Dit is ook het geval !

Ons fysieke lichaam, inclusief onze fysieke zintuigen, bestaat uit compactere, zwaardere energie.
Maar ons bewustzijn bestaat ook uit energie … energie van zo’n lichte aard dat deze fysiek niet waarneembaar is.

Middels ons bewustzijn, los van ons fysieke lichaam, zijn wij in staat om zaken waar te nemen die we vanuit ons ‘lichamelijk zijn’ (waarbij we onderhevig zijn aan de ‘zwaarte-kracht’) niet kunnen waarnemen.

Het is dan mogelijk deze zaken, die bestaan uit lichtere energie, wel op te pikken.

 

 

Main PageINDEX PageExisting BeyondExperiencing BeyondAbout MicaContactEnergy / EnergieConsciousness / BewustzijnTime / TijdO.B.E. / UittredenOBE Symptoms / Uittreding SymptomenTechniques / TechniekenOBE Accounts MicaLinksAmbassadors to Existence BeyondContact FormGuestbook